Stempler

STEMPLER


Det er vigtig for mig at lave ærlige smykker af høj kvalitet, derfor har jeg fået registreret et navnestempel. Ifølge lovgivningen skal alle som arbejder med ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium, der erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg, indeholde to stempler - et navnestempel og et holdighedsstempel. Stemplerne er din sikkerhed for, at ‘varen lever op til det, den lover’.


NAVNESTEMPELREGISTRET

Ædelmetalkontrollen fører et register over danske navnestempler efter 1893. Navnestemplet oplyser om hvem, der har fremstillet eller importeret varen. Stemplet består af et navn eller en forkortelse af navnet. Hvis udenlandske produkter er stemplet med de såkaldte konventionsstempler, er et dansk navnestempel ikke nødvendigt. Produkterne har nemlig gennemgået en grundig kontrol i et land, der ligesom Danmark er tilsluttet Konventionen om ‘Kontrol og stempling af varer af ædle metaller’.


HOLDIGHEDSSTEMPEL

Holdighedsstemplet angiver i ‰ (tusindedele) hvor meget ædelmetal, produktet indeholder. Er produktet fremstillet af platin eller palladium, kan betegnelserne Pt eller Pd hhv. tilføjes. Det er tilladt at anvende bogstaverne S for sølv og G for guld. Alle produkter, der sælges som ‘ægte varer’, skal stemples med både holdigheds- og navnestempel. Ifølge lovgivningen skal sølv indeholde mindst 800 ‰. Typisk indeholder produkter af sølv 925 ‰, og stemples med angivelsen 925 eller Sterling. Når det drejer sig om produkter af guld, angiver holdighedsstemplet indholdet af guld i ‰. Produkter af guld skal indeholde mindst 333 ‰. Det er tilladt sammen med‰-angivelsen at bruge den gamle betegnelse karat. En karat er 1/24 finguld; 18 karat er 18/24, som er lig med 750 ‰ finguld. Produkter af platin skal indeholde mindst 850 ‰, og produkter af palladium mindst 500 ‰.


Udsalgsstedet er ansvarlig for, at produkterne indeholder den rigtige mængde ædelmetal; dvs. at produkter med lavere holdighed ikke må markedsføres som ‘ægte’. Holdigheden skal desuden i alle dele af produktet svare til det istemplede.


UNDTAGELSER

Produkter af guld, platin og palladium, som vejer mindre end 1 gram, er undtaget fra kravet om holdigheds- og navnestempling. De er dog ikke fritaget for kontrol. Det samme gælder produkter af sølv under 3 gram.

 

Ovenstående er taget fra hjemmeside www.aedelmetalkontrollen.dk hvor du evt. kan læse mere.

NAVNESTEMPELBEVIS

HOLDIGHEDSSTEMPLER